28 Aug by admin

Cách tính trọng lượng hàng hóa trong vận chuyển hàng không

Cách tính trọng lượng hàng hóa trong vận chuyển hàng không. Khi tính chi phí vận chuyển một lô hàng Air, người xuất hàng cần biết lô hàng mình trọng lượng bao nhiêu và tính theo cách nào để làm cơ sở dự tóan chi phí cho lô hàng xuất hay nhập.. Ngành hàng không […]