Cách tính trọng lượng hàng hóa trong vận chuyển hàng không

28 Aug by admin

Cách tính trọng lượng hàng hóa trong vận chuyển hàng không

Cách tính trọng lượng hàng hóa trong vận chuyển hàng không. Khi tính chi phí vận chuyển một lô hàng Air, người xuất hàng cần biết lô hàng mình trọng lượng bao nhiêu và tính theo cách nào để làm cơ sở dự tóan chi phí cho lô hàng xuất hay nhập..

Cách tính trọng lượng hàng hóa trong vận chuyển hàng không

Ngành hàng không có những đặc thù và cách tính riêng để khai thác tối đa thể tích và không gian vận chuyển. Đó là khái niệm được biết đến gọi là: trọng lượng tính cước (chargeable weight)

  • G.W ( Gross Weight ) : Trọng lượng hàng có bao bì theo cân nặng thực tế
  • Volume Weight : Trọng lượng theo kích thước các thùng hàng
  • C.W ( Chargeable Weight ) : Trọng lượng sẽ được lấy số lớn hơn giữa G.W và Volume Weight

G.W thường để khai hải quan vì Hải quan chỉ quan tâm đến G.W. Còn C.W là để hãng hàng không tính giá cước vận chuyển hàng Air

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *